ارتقاء حساب کاربری
انواع پکیج های حساب کاربری ویژه را در زیر مشاهده می نمایید

تبدیل و ارتقاء حساب به حساب کاربری ویژه

ERROR: No packages found, please contact the support team. (at least 1 package needs to have the option of 'On Upgrade Page' to 'Yes' with 'Package Type' of 'Paid')

مزایای حساب کاربری ویژه

دانلود مستقیم و بدون معطلی
بدون تبلیغات.
دانلود همزمان نامحدود.
حداکثر سرعت دانلود ممکن
پشتیبانی از نرم افزار مدیریت دانلود
ذخیره سازی نامحدود.
Files kept for 5 days.
آپلود فایل تا 2.00 GB in size.
بدون محدودیت در دانلود
قیمت پایین در هر روز.
بدون اشتراک.