بررسی لینک

از این صفحه برای بررسی لینکهای فعال استفاده نمایید. بررسی کنید آیا لینک دانلود فایل فعال هست یا خیر . برای هر بار بررسی حداکثر 200 آدرس لینک را وارد نمایید . در هر خط یک لینک را وارد نمایید. لینک ها را با اینتر از هم جدا نمایید و روی دکمه بررسی لینک کلیک نمایید .